Litt Om

VANLIGE SPØRSMÅL


CORONAVIRUS

Som næringsmiddelbedrift har vi gjennom vårt internkontrollsystem sterkt fokus på hygiene, renhold, kjølekjeder, og mattrygghet generelt. Slik sikrer vi at at produktene vi produserer er trygge å spise og sikrer at råstoffet vi produserer av holder like høy kvalitet helt frem til deg som sluttbruker. I forbindelse med Coronavirus så følger vi  helsemyndighetenes råd i forhold til å unngå spredning av smitte av Covid-19 viruset.

Når det gjelder levering av varer så har vi i alle år drevet direktelevering hjem til kundene våre. Dette fortsetter vi med videre, men for å sikre oss selv og dere som kunder så gjør vi varelevering på følgende måte fremover: Når varene er klare for levering så sender vi varsel pr SMS 1-2 dager før planlagt leveringsdag . På leveringsdagen ringer sjåføren og angir ca tid og avtaler detaljer rundt leveringen. Vanligvis er sjåfør behjelpelig med å bære inn varer hos kunden, men fremover vil vi ringe på og sette fra oss varene utenfor/sette igjen varer på annet avtalt sted. HVA ER SPESIELT MED FJELLGRIS FRA VALDRES? 

Viktige stikkord er utegris på fjellet, dyrevelferd, norskprodusert fôr og unik smak. Fjellgris fra Valdres er tildelt merket Spesialitet - Unik smak. Spesialitet-merket deles ut av stiftelsen Matmerk ,som forvalter dette og andre kjente merker som Nyt Norge og Beskyttede Betegnelser

Spesialitet-merket viser vei til unike smaksopplevelser og synliggjør de beste produktene innen lokalmat. Produktene må oppfylle fastsatte krav for råvare, produksjonsmetode og/eller oppskrift, og vurderes av en uavhengig fagjury.

Fagjuryen, som har høy matfaglig kompetanse, smaker på alle produktene og sammenlikner dem med andre produkter innen samme kategori. Da Fjellgris fra Valdres ble vurdert, ble vårt kjøtt sammenliknet med "vanlig" svinekjøtt fra butikken. Fagjuryen konkluderte med at kjøttet fra fjellgrisen hadde topp kvalitet og var saftig med nydelig smak. Og tildelte Spesialitet-merket til HELE grisen! Dette vil si at alle stykningsdelene på grisen, fra hode til ribbe til indrefilet og labber; alle delene fra halen til trynet er en ekte Spesialitet.

Les mer om tildelingen av merket på Matmerk sine sider.HVA OG HVOR ER STØLSVIDDA?

Stølsvidda er et område på 117 000 daa som ligger i Svenes og Ulnes sameiger i Nord-Aurdal kommune. Området er et stort platå som strekker seg mellom Tisleidalen og Vaset i Valdres mot Hemsedal og Gol i Buskerud. 

Navnet ”Stølsvidda” er ikke opprinnelig, men funnet opp av Nordisk Ministerråd. I 1986 valgte nemlig Ministerrådet ut dette store arealet i Svenes og Ulnes sameiger som ett av tretten særlig interessant områder innenfor prosjektet "Biotopvern i Norden". Det rike fuglelivet på "vidda" var kanskje den viktigste årsaken til at Ministerrådet rettet sine øyne mot akkurat dette fjellplatået i Valdres. På Stølsvidda fins nærmere 80 hekkende fuglearter. 

Stølsvidda er et kulturlandskap preget av århundrer med støling. Her er det mange stølslag; Breiset, Gauklia, Hermanstølen, Fløten, Feten, Furuset, Tyrisholt, Langestølen, Revulen, Nøsen, Valtjern og Brattåsen for å nevne noen. Fram til 1950 var Stølsvidda det største sammenhengende området i Norge med aktiv stølsdrift, med Fløten som Norges største stølslag. Fortsatt er det støling i mange av stølslagene, og enkelte støler har servering og aktiviteter for turister sommerstid.

Sommeren 2018 ble Stølsvidda utnevnt som et Utvalgt kulturlandskap i jordbruket av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. De utvalgte kulturlandskapene i jordbruket er en ordning basert på frivillig samarbeid og lokalt engasjement. Formålet med ordningen er å sikre langsiktig forvaltning av utvalgte jordbrukslandskap med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier, formet av langvarig, tradisjonell bruk.

 ER FJELLGRISEN ØKOLOGISK?

Nei. Og det ligger en tanke bak det. Det er ikke fordi vi ikke er enige i prinsippene bak økologisk produksjon, men fordi vi driver kretsløpsjordbruk og ønsker at det fjellgrisen spiser skal være mest mulig kortreist. Fôret er derfor viktigste årsaken til at vi har valgt å ikke ha økologisk produksjon. Økologisk dyrking av kornslag og andre fôrråvarer til dyrefôr er arealkrevende, i alle fall i Norge. Norskprodusert, økologisk kraftfôr er enda ikke å få tak i, og økologisk grisefôr består for det meste av importerte ingredienser fra bla. Thailand, Malaysia, Usbekistan, Kasakhstan, Ukraina og Tadsjikistan. Feks er soyaen i økologisk grisefôr produsert i Kina. Vi ønsker å produsere mat på norske ressurser og ha bedre sporbarhet på det grisen vår spiser. Samtidig ønsker vi å bruke et grisefôr som er lagd spesielt for vår driftsform - frilandsgris på fjellet. Fjellgrisfôret består av 70 % bygg som er dyrket i Norge, og resten er hvete, havre, rug, erter, poteter, raps og åkerbønner som også er produsert i Norge. Det er helt fritt for soya. Sporbarheten er også godt ivaretatt. Hvis vi ringer vår kraftfôrleverandør (Strand Unikorn på Moelv) vil vi få vite hvem som har produsert åkerbønnene osv. I tillegg til grisefôret spiser fjellgrisen alt den kommer over på beite av gress, vier, einer og andre planter. Vi fôrer også med kokte poteter. Gressbeitene grisen går på hos oss sprøytes ikke, og vi bruker heller ikke sprøytemiddel i potetproduksjonen. 

Dyrevelferdsmessig driver vi over kravet til økologisk produksjon. Økologisk svinekjøtt kommer ikke nødvendigvis fra frilandsgris. Det økologiske regelverket stiller kun krav om at grisene skal ha tilgang til betongveranda med strø, det er ikke krav om at de skal få rote i jorda (ref. Dyrevernalliansen). Grisene våre er ute hele sesongen (mai/juni til september/desember). Ute har de har rikelig med boltreplass, minst 200 m2 pr gris. Vi har ikke noe "ordentlig" grisehus. Vi bygger langhus av trevirke og bruker plater/presenning til tak. Hvis høsten blir kald setter vi inn halmballer som vegger, det isolerer godt. Grisene kan gå inn og ut som de vil. De sover på halm inne i husene sine. Om natta velger de som regel å sove inne, men legger seg like godt under en busk på en varm sommerdag. Se gjerne bilder av hyttene på fjellgrisen sin Facebook-side.

I sum: smågrisene vi kjøper inn kommer fra konvensjonell (ikke økologisk) produksjon, og vi fôrer ikke med økofôr. Vi prøver i stedet å lage vårt eget konsept som sikrer god dyrevelferd, mest mulig tilpasset og kortreist diett for vår gris, og dermed optimal kjøttkvalitet.

Du kan lese mer om forskjellen mellom konvensjonell (vanlig) produksjon og økologisk produksjon av gris her (Dyrevernalliansen).

Våre lam er heller ikke økologiske. Her er det andre årsaker som er mer tungtveiende enn fôret, siden sauen er en drøvtygger som for det meste spiser gress og ikke trenger så mye kraftfôr som grisen. Det viktigste for oss er at melkeerstatning til lam ikke tillates i økologisk produksjon. Det er ikke til å unngå at det blir noen morløse lam, som jo blir til kopplam, og disse må fores med melk. Mange lam tåler ikke kumelk, og da blir det i praksis vanskelig, og en utfordring å sikre god dyrevelferd. Den andre årsaken er at behandling av syke søyer og lam helst bør foregå ved hjelp av homøopatiske legemidler i økologisk produksjon. Dette kan jo være til hjelp for mennesker, men til dyr som ikke kan velge behandlingsmiddel selv vil vi bruke veterinærmedisin som har dokumentert effekt.

Les mer om forskjellen mellom mellom konvensjonell (vanlig) produksjon og økologisk produksjon av sau her (Dyrevernalliansen) og stølslam og rein på produktsidene i nettbutikken.

Fjellgris kan du få både udelt (kun delt i to) eller findelt. Velg delingsalternativ i nettbutikken. Velger du findeling kommer fjellgrisen i skinke/lår (surret skinkesteik), side (ribbe og sideflesk/buklist), rygg/kam (halvparten skjært til koteletter og halvparten til kamsteik), nakke (halvparten skjært til koteletter og halvparten til nakkesteik), bog (surret bogsteik), knoker, labber og hode. Avskjær og kraftbein kan legges ved om du ønsker det. 

Stølslam leveres enten udelt (kun delt i to) eller findelt. Ved findeling deles og stykkes lammet i lår (helt), side (hel), sadel (koteletter), bog (skiver) og bryst/nakke (fårikålkjøtt). Du kan velge hvilket delingsalternativ du vil ha i nettbutikken.

Storfe leveres findelt i to ulike kasser : Grillkasse Storfe og Storfekasse. I tillegg selges kjøttdeigkasser. 

Rein leverer vi kun findelt. Reinskalven deles og stykkes i lår (flatbiff, rundbiff, steik), side (slagside, ribbe), sadel (ytre- og indrefilet), bog (steik), bryst/nakke (kjøttdeig) og skank. 

Hvis du har egne ønsker for deling av fjellgris og stølslam så kan du skrive de inn i kommentarfeltet nederst i produktbeskrivelsen før du legger slaktet i handlekurven. Vi skal strekke oss så langt vi kan for å stykke slaktet slik du vil ha det. 

NB! Alle stykningsdeler kommer ferdig vakuumert og merket, slik at du enkelt skal se hvilke deler det er, og deretter kan putte dem rett i fryseren.

oppstykking_av_gris


 

HVORDAN HÅNDTERER DERE KJØLEVARER OG FRYSEVARER?

Vi har egne kjøle/frysebiler for utkjøring av kjøtt. Både ferskt kjøtt (hele og halve slakt) og frossent kjøtt (kasser med stykningsdeler og bearbeidede varer) distribueres med våre egne biler/sjåfører. 

Alle stykningsdeler emballeres, merkes og  fryses inn samme dag som de skjæres dersom ikke annet er avtalt. Bearbeidede varer fryses som hovedregel rett etter produksjon. Frossent kjøtt puttes rett i fryseren, eller tines og brukes med en gang. Fra innfrysning er holdbarheten fra 180 dager til 360 dager avhengig av stykningsdel og produkt (varierende fettinnhold). Holdbarhetsdato for frysevarene står angitt på etiketten på de enkelte stykningsdelene i kassa. Etter opptining bør varene brukes innen 14 dager dersom ikke annet er angitt. Bearbeidede produkter som kjøttdeig og medisterdeig bør brukes med en gang. 

Mottar du ferskt kjøtt eller ferske pølser, så er holdbarhetsdatoen angitt på emballasjen. Frys inn det du ikke skal spise med en gang, så forlenger du holdbarheten på produktene dine. MÅ JEG OPPRETTE KONTO I NETTBUTIKKEN FOR Å HANDLE HER?

Nei, men for at vi skal kunne planlegge din leverering og du kan følge med på bestillingen din fra pakking til sending er det en klar fordel.

Når du har lagt alle varene du ønsker deg i handlekurven og klikker på "Gå til kassen" får du opp to valg: betale som gjest eller opprette konto. Når du har klikket deg gjennom alle punktene for å få betalt varene i handlekurven og trykker på send bestilling, blir en bekreftelse på bestillingen sendt til din epostadresse. Hvis du velger å betale som gjest heller enn å opprette konto får du ikke noe mer informasjon om bestillingen din enn denne ordrebekreftelsen fram til varene er klar for levering. Da sender vi ut beskjed pr sms, i tillegg til at sjåføren ringer når hen er undervegs. 

Ta kontakt dersom det oppstår tekniske problemer som gjør at du ikke får bestilt/betalt varer i nettbutikken. Det er selvsagt helt greit å bestille varer av oss pr telefon eller epost også.
 

LEVERING

 


 

LEVERINGSPLAN VÅR 2024

(finner du ikke ditt bosted? Send oss en epost så finner vi riktig uke):

Levering

  • Hver uke: Østlandet - dvs Viken/Oslo/Akershus/Østfold/Valdres/Hallingdal/Innlandet ellers med unntak av Gudbrandsdal og Østerdalen (uke 19)/. Du velger selv ønsket leveringsdag i alternativene som finnes for din postadresse.

For å kunne levere til kunder som bor utenfor vårt kjerneområde er vi avhengig av å samle opp bestillinger og levere med vår egen frys/kjølebil på lange ruter. Disse kjører vi hver 6 uke, normalt i helgene. I nettbutikken er det mulighet å velge leveringsdag - bare klikk hvilken som helst dag i ønsket uke - vi tar kontakt og informerer hvilken dag det blir. Kjøreplanen vår er som følger: 

  • Telemark/Agder-fylkene og Rogaland: uke 18 (helg)
  • Hordaland og Sogn og Fjordane i uke 19  (helg)
  • Gudbrandsdal/Møre og Romsdal/Østerdalen/Trøndelag - t.o.m. Steinkjer/Østerdalen (helg) uke 19 - uka før 17 mai. 

HVORDAN KAN JEG FÅ VARENE JEG BESTILLER HER?

Når du skal betale varene du har lagt i handlekurven, kommer det opp et punkt som heter "Ønsker levering " under Leveringsmetode. Ved å velge en uke her, kan vi planlegge din levering. Vi gjør vårt beste for å levere den uken du har ønsket deg, men gjør oppmerksom på at vi ikke garanterer levering i akkurat den uken du ønsker. Hvis du skal bruke kjøttet til en spesiell anledning (altså dato), så skriv det inn i kommentarfeltet slik at vi blir oppmerksomme på det. 

I begynnelsen av uka du ønsket å få levert varene tar vi kontakt pr telefon, sms eller epost for å varsle om at varene er på vei, og undersøke om det passer for deg å ta imot varene. Vanligvis sender vi ut en felles sms dagen før levering, der vi ber om tilbakemelding i tilfelle du IKKE kan ta imot varene den aktuelle dagen. Får vi ikke en slik tilbakemelding, kjører vi varene hjem til deg. Det er ditt ansvar å ta imot varene. Får ikke sjåføren tak i deg, eller får beskjed om at du ikke kan ta imot allikevel, fraktes varene tilbake til vårt fryselager. I slike tilfeller blir neste utleveringsforsøk blir fakturert for frakt (kr 220).  


Dersom ikke det avtales særskilt så kjører vi alle varer med egne kjøl/frysebiler. Da har vi kontroll på kjølekjede og at varene kommer frem og i riktig tilstand. Vi levere de aller fleste steder, og flere ganger pr sesong.Vi kjører til Vestlandet, Sørlandet og Trøndelag månedlig, og til Østlandet ukentlig. Hvilke uker distriktsrutene kjøres annonseres på Facebook og i nyhetsbrev.  Til Nordland og Troms har vi foreløpig ikke andre alternativ enn leveringen vinter/vår/sommer og høst. Her kjører vi opp til Alta. Levering lenger unna enn Alta må vi avtale særskilt - og er da avhengig av å bruke Bring/Posten sine tjenester, les mere om dette nedenfor.  

For deg som bor i distriktene anbefaler vi å velge levering i den/de ukene vi kjører i ditt fylke. Ønsker du levering utenom disse ukene kan vi sende varene dine med Bring, men har blandet erfaring med postgangen. Vi ser at det er endel utfordringer med å få kjøttet fram raskt nok. Hvis det er lange avstander fra deg til nærmeste tettsted kan det fort ta tre til fem virkedager fra kassene sendes fra oss til de er framme hos deg. Du kan derfor oppleve å få tinte varer ved levering, i verste fall ødelagte varer. Levering med Bring blir derfor på ditt ansvar, vi erstatter ikke ødelagt innhold på grunn av sen postgang.

Noen kunder ønsker å hente kjøttet sitt selv hos oss eller kan møte oss på avtalte hentesteder.  Vi har ikke noe utsalg hjemme på gården, men kan levere ut varer fra produksjonslokalet vårt på Fagernes. Det ligger i Bygdinvegen 110, innkjøring ved Maxbo, i samme lokale som Rå Tradisjonsverksted. Skriv i kommentarfeltet dersom du heller vil hente varene selv/komme på hentested -  enn å få de levert hjem,. Dersom duvil hente hos oss - skriv også og når du vil hente dem.

 

BETALINGSVILKÅR - oppdatert 21.04.24

 


 

Betaling av varer foregår med kort i nettbutikken. eller med Vipps ved levering Det hender også at vi leverer hele griser, eller har fått bestillingen din på epost - da gjøres betalingen med vipps ved levering.  Ved kjøp av veievarer - altså varer som angis i kilo og ikke pr kasse, så kan det komme et tillegg i etterkant. Dette fordi de fleste veievarer ikke kan deles opp på grammet, men ofte avviker noe fra bestillingen. I de fleste tilfeller klarer vi oss innenfor avregnet beløp.  

Betaling før utlevering sparer mye tid ved utkjøring av kassene, og det gjør det mulig å levere kassa selv om du ikke skulle være hjemme. Vi kan da sette den igjen på en avtalt plass hjemme hos deg, eller andre kan ta imot kassa for deg, for eksempel naboen. 

Ved alle bestillinger med levering hjem kommer frakttillegg på 220 kr. Varene kan også hentes hos oss, i så fall faller frakttillegget bort. Om du ønsker å hente selv så skriv det i kommentarfeltet ved bestilling. Vi krediterer frakttillegget hvis du har betalt på forhånd, og stryker det fra fakturaen dersom du har bestilt faktura. 

*For hele/halve slakt betales en forhåndssum ved bestilling (depositum), og resten ved levering eller på egen faktura tilsendt på epost. Dette fordi vi ikke vet eksakt vekt på slaktet før du får det på døra. 

Angrerett: du har 14 dagers angrerett fra bestilling/betaling i nettbutikk. Ta kontakt på epost dersom du ønsker å avbestille eller endre din bestilling. 

 

PERSONVERNERKLÆRING


 

Denne personvernerklæringen angir hvordan Stølsvidda AS bruker og beskytter all informasjon du gir når du bruker nettstedet vårt og handler hos oss. Vi er forpliktet til å sikre at personvernet ditt er beskyttet. Når vi ber deg om opplysninger, kan du være trygg på at informasjonen du gir oss bare vil bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen.

 

Når du bestiller varer gjennom nettsiden vår ber vi om følgende informasjon:

- Navn
- Leverings- og fakturaadresse, inkludert adresse, telefonnummer og e-postadresse
- Leveringsønske (leveringsmåned/kommentarer)
- Kortopplysninger hvis du velger å betale med kort

 

Hva gjør vi med informasjonen du oppgir:

Vi bruker denne informasjonen for å kunne planlegge levering til din adresse, komme i kontakt med deg før levering og for å sende deg ordrebekreftelse og/eller faktura. 

Vi kan med jevne mellomrom sende deg nyhetsbrev/sms om nye produkt, spesialtilbud eller annen informasjon som vi tror du kan finne interessant ved hjelp av e-postadressen /telefonnummeret du har oppgitt. I nyhetsbrevet/sms-en vil det være en lenke/beskrivelse av hvordan du kan melde deg av nyhetsbrev/unngå å få sms fra oss igjen. 

 

 

Hva tar vi vare på av denne informasjonen:

Hvis du har betalt med kort ved bestilling lagres ikke kort- og kontonummeret ditt av Stølsvidda, men hos de som eier betalingsløsningene/hos banken din

Ordrehistorikken din (navn, kontaktinformasjon, hvilke varer du bestilte og når du ønsket at varene skulle leveres) lagres i administrasjonssiden for nettbutikken vår, i regnskapssystemet vårt og på kjørelister for distribusjon internt hos oss. Vi deler ikke denne historikken med andre.

Vi vil heller ikke selge, distribuere eller leie ut dine personlige opplysninger til tredjeparter. Vi kan med jevne mellomrom sende deg nyhetsbrev om nye produkt, spesialtilbud eller annen informasjon som vi tror du kan finne interessant ved hjelp av e-postadressen du har oppgitt. I nyhetsbrevet vil det være en lenke du kan klikke på for å melde deg av nyhetsbrevet. Hvis du klikker på den fjerner vi din e-postadresse permanent fra e-postlista.

 

Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies):

En informasjonskapsel er en liten fil som ber om tillatelse til å bli plassert på datamaskinens harddisk. Når du gir tillatelse, blir filen lagt til og informasjonskapselen hjelper til med å analysere webtrafikk. Bruk av informasjonskapsler gjør det enkelt for programmerere å håndtere for eksempel brukerpreferanser og elektronisk handlekurv.

Webprogrammet Magento, som nettsiden vår er bygd på, bruker trafikkloggskapsler fra Google Analytics for å lage statistikk om brukeraktivitet på nettsiden. Opplysningene informasjonskapslene samler inn brukes ikke til å identifisere enkeltpersoner. Magento bruker bare informasjonen for statistisk analyse og deretter blir dataene fjernet fra systemet. Samlet sett hjelper cookies oss med å gi deg et bedre nettsted, ved for eksempel å gjøre det mulig for oss å se hvilke sider som er mest besøkt og hvilken informasjon brukerne av nettsiden søker etter.

En informasjonskapsel gir oss ikke tilgang til din datamaskin eller informasjon om deg, annet enn dataene du velger å dele med oss. Du kan velge å godta eller avslå informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men du kan vanligvis endre nettleserinnstillingen din for å avvise cookies hvis du foretrekker det (se her) Dette kan imidlertid forhindre deg i å utnytte nettstedet fullt ut.

 

Lenker til andre nettsteder:

Vår nettside kan inneholde lenker til andre interessante nettsteder. Når du har brukt disse koblingene til å forlate nettstedet vårt, bør du imidlertid være oppmerksom på at vi ikke har noen kontroll over den andre nettsiden. Derfor kan vi ikke være ansvarlige for beskyttelse og personvern av all informasjon du gir når du besøker slike nettsteder, og slike nettsteder er ikke regulert av denne personvernerklæringen. Du bør være forsiktig og se på personvernerklæringen som gjelder for den aktuelle nettsiden.

 

Hvordan kontrollere din personlige informasjon:

Du kan be om opplysninger om personlig informasjon som vi har om deg i henhold til den nye Personvernforordningen (GDPR). Hvis du vil ha en kopi av informasjonen som holdes på deg, skriv en epost til post@stolsvidda.com så sender vi det til deg.