paa_stoelen

PÅ STØLEN

 

Å ta dyra med på stølen har folk i Valdres gjort i hundrevis av år. På Stølsvidda beiter fortsatt kyr, sauer, hester og griser. Beitedyra former landskapet og gir deg ren, sunn og god mat.

 • familien
 • TRADISJON

   

  Stølsvidda er et kulturlandskap, formet av beitedyr og budeier. Valdres har lange tradisjoner for stølsdrift. Små beiteområder rundt garden gjorde det viktig å nytte beiteressursene i fjellet. Fra gammelt av var det flere støler knyttet til garden. En heimstøl nærme garden som ble brukt et par uker tidlig på sommeren før folk og dyr flyttet videre til langstølen lenger innpå fjellet. Der bodde de til høsten kom. Buskapen var en blanding av dyreslag – kyr, sauer, geiter, griser og hester. På stølen ble det mjølket, ystet, sanket ved og høstet fôr. Mens støling som driftsform har gått sterkt tilbake i hele Norge har Valdres opprettholdt tradisjonen, og har i dag et levende stølslandskap. 

 
 • UTE PÅ BEITE

   

  Husdyr trives med å være ute, så vi legger til rette for at alle våre dyreslag skal få være mest mulig ute i frisk luft. Når fjellgrisen kommer til oss som smågris blir den sluppet rett på beite, enten nede i Hovrudbygda eller på Breisetstølen. Og ute blir den fram til slakting. Vi har også kalver på beite fra mai til oktober. Vår, høst og sommer beiter de på engene rundt garden, og holder landskapet åpent. Hønene kan gå ut og inn som de vil hele året. Fjellgrisen beiter gress på innmark, og vier, lyng og gress i utmark. I tillegg spiser den kvister og kvast av busker og trær, og graver opp og tygger i seg røtter og jord. Spise, hvile, spise, leke, sove - det er en typisk dag på beite. 

 • garden
 
 • familien
 • FORING

   

  Gress, vier og andre ville vekster er godt, men mer fôr må til for at grisene skal vokse seg store og sterke. Fjellgrisen spiser derfor vår egen fôrblanding gjennom hele sesongen. I fôrblandingen er det hvete, bygg, havre, rug, åkerbønner, erter og poteter. Alt produsert i Norge. Den siste måneden før slakting får fjellgrisen også kokte poteter. Vi veksler mellom å dyrker potetene selv, og å kjøpe inn poteter som ikke holder god nok kvalitet for butikkene. Å fore med poteter gir et smaksrikt kjøtt og godt flesk, noe som egner seg veldig bra til speking og langtidsmodning. I sum gir beiter med ulike vekster, kokte poteter og et godt og spesialtilpasset grisefôr den ekstra gode smaken.