om_oss

Om oss

 

Bak Stølsvidda står en familie og et småbruk. Den flotte naturen og stølstradisjonene i Valdres inspirerer og forplikter. Derfor vil vi produsere mat med en driftsform som er best mulig for dyrene, naturen og matkvaliteten.

 
 • Vårt engasjement

   

  ”Stølsvidda” er en familiebedrift med utgangspunkt i et fjellgardsbruk mellom Strandefjorden og Stølsvidda i Valdres. Vi mener at jordbruk og husdyrbruk i fjellområdene er framtidsretta, og at det er viktig å produsere mat på norske ressurser. Vi liker å vite på hvilke bord dyra våre havner, og vil gjøre det enkelt å handle mat rett fra bonden. På vår egen gard driver vi kretsløpsjordbruk der ulike dyreslag pleier hverandres beiter. Grisen brukes til jordarbeid og gjødsling av områder til oppdyrking. På nydyrkingsfeltene sår vi gras som skal bli vinterfôr til kalvene våre. Når graset er slått kan grisen spise etterveksten. 

 • engasjement
 
 • familien
  • FAMILIEN

    

   Vi er Ragnhild Mobæk (43) og Knut Ødegaard (45), som har tre barn - Olea på 12, Sigrid på 9 og Birger på 7 år. Knut er oppvokst på gården, mens Ragnhild har sine røtter i Hedmark. Vi møttes på NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet) på Ås i 2000, der Ragnhild utdannet seg til biolog og Knut til forstkandidat. Vi overtok Øygarden i 2005. Siden den gang har vi jamnt og trutt arbeidet med å bygge opp gården til et levebrød - og etter 16 år ser det ut til at vi er på god vei.

 
 • Garden

   

  Øygarden ligger på vestsida av Strandefjorden i Nord-Aurdal kommune og er et gardsbruk på middels størrelse med noen få kalver, høner, bier og inntil 900 fjellgris hver sommer. Øygarden består i dag av hovedbølet og fem andre små bruk som er kjøpt til gården. Selv om det er 6 gårdsbruk er det ikke større enn drygt 1200 daa inkludert skog og jord. Jordveien henger sammen helt fra Strandefjorden 350 moh og opp til Hovrudbygda 650 moh. Her er det meste av jorda brattlendt og egner seg derfor ypperlig til beitebruk av lettere dyr som småfe, høns og griser. Grasproduksjon for vinterfôr skjer i hovedsak på fjellet, på Breisetstølen.

 • familien
 

RESTAURANTER OG SPESIALFORRETNINGER VI LEVERER TIL

 

Valdres

Nythun Høyfjellstue, Kruk
Bare Kos, Beito Hotel, Beitostølen
Grønolen Fellgard, Beito
Munkekroen, Fagernes
Valdres Mathus, Bagn
Gomobu, Vaset
Fondsbu

Oslo

Arakataka
Trattoria Popolare
Strand Restaurant
Nedre Foss Gård
Bokbacka
Plah

Spesialforretninger

Strøm-Larsen
Maschmanns Matmarked
Det Gamle Røgeri
Matfatet Ringsaker