Reinsdyr

Reinsdyr


 

Reinen blir gjetet året rundt, på åsryggen fra Hedalen, over Stølsvidda og til Filefjell. Dyrene flyttes med årstidene slik at reinen vokser bra og beitene får hvilt seg. Tamreinen vandrer i flokk og spiser bare det fjellet gir den. Gress og urter, lav og lyng. Reinsdyr er derfor smaken av fjellet. Slakteriet ligger midt i beiteområdet til reinen, slik at ingen rein blir transportert til slakting. Slik unngår en at dyra blir unødig stresset og legger til rette for mørt og godt kjøtt.

Finner ingen produkter her.