Helt / halvt lam

Helt / halvt lam

Vårkassen - Tilbudskassen 8.0

Vårkassen - Tilbudskassen 8.0

Fenalår

Kr
769,-
Tilgjengelighet: På lager
pr. stk.
stk.
Fenalår fra Stølsvidda er laget av lam som har gått på Stølsvidda. Området ligger på det flate fjellplatået mellom Valdres og Hallingdal, og har vært nyttet til næringsformål både i fangs og jernvinning flere tusen år tilbake. Stølsdrifta strekker seg også langt tilbake i tid, og landskap, flora og fauna er preget av hundreårlang påvirkning av beitende husdyr. Stølsvidda består av mange ulike landskapstyper. Sau og lam beiter gjerne i de næringsrike områdene preget av rike vier og grasbeiter, lågurtskog, høgstaudeskog på sommeren, og på hogsflater med naturlilg forkommende smylegras på høsten. Fenalåra er laga med salt som eneste ingrediens. De er tørrsaltet og videre speket i friluft i spekehuset vårt på Breisetstølan. Fenalår selges som hele stykker og veier ca 1,8-2 kg.